напред назад Обратно към: [Литература в междувековието][Пламен Дойнов][СЛОВОТО]Думи за начало


Тази книга изпревари в появата си своята отдавна замислена и обгрижвана от мен предходница — „Българската поезия в края на ХХ век“. Същевременно настоящата междувековна книга значително се различава от далеч по-амбициозната си (но още неродена) краевековна сродница — не само заради категоричната си краткост и посветеност на друг период от българската литература, а преди всичко, защото съдържа текстове от по-особен жанров тип. Тук са включени текстове от жанр, известен под различни имена (например, „оперативна критика“), макар по-подходящите определения вероятно биха били литературна журналистика и дискусионна литературна критика. Изобщо мнозинството от текстовете тук са кратки, бързи и нетърпеливи, повече регистриращи и разискващи, отколкото анализиращи. Те са по-податливи на рефлексите за оценъчност и импресионистична описателност, като според своите възможности се стремят да не забравят аналитичния си критически ангажимент. За разлика от теоретическата и историческата критика, литературната журналистика и дискусионната критика служат на неизбежната прагматика на медията и форума — да информират бързо, да щрихират „най-важното“, да показват, представят, оспорват, възвестяват и по-малко да разшифроват.

Тази книга е скоропостижна критическа хроника на междувековната литература, която непрестанно припомня 90-те години на ХХ век. Впрочем, това е една от най-характерните черти на междувековната литература — да удължава отминалия век, да повтаря тенденции и почерци, заявили се още в краевековието. И вероятно затова изследователски и полиграфически е по-посилно да тръгнем от Междувековието назад към Краевековието — от „Литература в междувековието“ към „Българската поезия в края на ХХ век“.

Голяма част от първия дял, който е основен за темата на книгата, представляват кратките ми отзиви и статии, писани за рубриката „Пегаси“ във в. „Демокрация“ (от юли 2000 до февруари 2001 г.). Това са най-журналните текстове тук, което особено проличава от заглавията им. Въпреки това, не намерих за почтено към техния произход да променям заглавия или отделни изрази и абзаци. Почти всички останали текстове са печатани в „Литературен вестник“, а единични публикации има и в бюлетина „Сдружение на български писатели“, във в. „Избор“, в списанията „Хемус“, „Демократически преглед“ и др.

Вторият дял събира част от публичните ми реакции в литературни полемики през 2000/2002 г., като спестявам вече включени в проектираната книга „Българската поезия в края на ХХ век“ текстове по повод други дискусии. Тук се откроява т.нар. дебат за досиетата на литературата и културата, който беше определящ за състоянието на писателската общност в първата година на ХХІ век.

Третият дял може би най-трудно се поддава на обосноваване. Той съдържа теоретическите основания на едни по-скоро художествени акции, осъществени самостоятелно или заедно с мои приятели и колеги между времената на двата века. Включвам ги тук с единствената цел да очертая няколко възможни начала в поетическите търсения след края на ХХ век.

Текстовете във всеки от трите дяла са подредени в хронологична последователност — по реда на тяхното написване/публикуване. Събирането им тук не претендира за изчерпателност, защото цялата българска междувековна литература не би могла да се побере между 200 или 300 критически страници. Във всеки случай обаче по-подробно или по-бегло са отбелязани мнозинството значими нови книги, тенденции и почерци на български автори, появили се между края на ХХ и началото на ХХІ в. — заглавия и имена, за които си струва да се говори.

Накрая искам да благодаря на всички, които ме подкрепиха в хроникирането на междувековната литература — на г-жа Галина Богданова и г-н Стефан Джамбазов, по чиято лична покана започнах воденето на рубрика във в. „Демокрация“; на приятелите от „Литературен вестник“ и Нов български университет за помощта и дискусионното разбиране; на доц. Михаил Неделчев за критическото партньорство в повечето публични дебати и акции между 2000 и 2003 г.; на господата Петър Чухов, Пламен Антов, Димитър Събов Димитров и всички останали поети и литератори, с които осъществихме някои от колективните акции по представените тук проекти; на г-н Митко Новков и на всички колеги и приятели за стимулите, колебанията, добрите думи и несъгласията.

 

август 2004 г.

 


напред горе назад Обратно към: [Литература в междувековието][Пламен Дойнов][СЛОВОТО]

 

© Пламен Дойнов. Всички права запазени!

 


© 1999-2022, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух