напред назад Обратно към: [Превратът][Захари Стоянов][СЛОВОТО]Речник на чужди и малко известни думи


Авландисвам (от авланмък – тур.) – ловувам

Адет (тур.) – обичай, навик

Аджеба (тур.) – така да се каже, например

Аджеми (тур.) – перси

Азил (тур.) – уволнение

Аладжени (от аладжа – тур.) – памучен плат, памучни

Алъш-вериш (тур.) – вземане-даване

Антири (прав. антери – тур.) – връхна дреха с дълги ръкави

Арабаджи (от арабаджия – тур.) – колар

Арабаджи-баши (тур.) – шеф на коларите

Ахмак (ар.-тур.) – будала, глупак

Ашмак (прав. яшмак – тур.) – було, забрадка

Бабаалието/Баба Алие/Бабъ-алие – Високата порта, османското правителство

Баждарница (тур.) – митница

Базиргянин (пер.-тур.) – продавач презрително, търгаш

Базиргянски – търгашески

Бакшиш (прав. бахшиш – пер.) – подарък, почерпка

Барашик (прав. барашък – тур.) – съдружник, съгласен

Батакчия (тур.) – човек, който не си плаща дълговете

Берат (тур.) – султански указ или грамота

Бешлик (тур.) – турска монета от 5 гроша

Бозалък (тур.) – вид трева

Бошлаф (тур.) – празни приказки

Буггалтер (прав. бухгалтер – рус.) – счетоводител

Взятка (рус.) – подкуп

Векилхарч (ар.-тур.) – надзорник на слугите

Геджелик (прав. гиджелик – тур.) – елече

Гел-гелелим (прав. гел-гелим – тур.) – колкото до

Гечинмек (тур.) – прехрана, поминък

Гьозбояджилък (тур.) – шарлатанство

Гъжва (диал. тур.) – чалма

Давия (ар.-тур.) – дело, процес

Даяк (ар.-тур.) – бой, побой

Депеша (фр.) – телеграма

Джамбазлък (пер.-тур.) – търговия с коне

Джумбиш (прав. джумбуш – тур.) – веселба, развлечение

Джюбе (прав. джубе ар.-тур.) – дълга горна дреха от сукно, подплатена с кожи

Драгун (фр.) – вид кавалерист

Дьонме (тур.) – изменник, ренегат

Е вай (прав. евайх – тур.) – възклицание за учудване

Евет (тур.) – да, така, тъй

Еметен (от хептен – тур.) – съвсем, напълно

Еничер-агасъ (тур.) – началник на еничерите

Еспидепсан (тур.) – добре възпитан, обучен

Живеница (диал.) – неизлечима рана

Забитин (тур.) – полицейски чиновник

Издердиса (от уйдурма – тур. диал.) – нагласявам, натъкмявам

Кадия (ар.) – съдия

Каймакам/ин (тур.) – околийски началник

Капасъзин (тур.) – нехранимайко

Капуста (рус.) – зеле

Касабалийски (тур.) – градски

Касатура (лат.-тур.) – двуостър войнишки нож

Катана (унг.) – висок едър кон

Катем (прав. кадем – ар.) – късмет, щастие

Кахпия (тур.) – развалена жена

Кедер (тур.) – телесен недъг

Келепир (тур.) – нещо, получено без пари

Капазелък (прав. кепазелък – позор, безсрамие – пер.-тур.)

Керхана (пер.-тур.) – публичен дом

Кесат (ар.-тур.) – в недостатъчно количество

Кехая (ар.-тур.) – пазач, пръв овчар

Кирия (тур.) – наем, плата за превоз

Коландрисвам (прав. коландисвам – употребявам – тур.)

Колагаси (прав. кол агасъ – тур.) – чин между капитан и майор в турската армия

Кондисвам – отсядам

Крамола (рус.) – бунт, метеж

Култуклия (от колтуклу – тур.) – който има подкрепа

Кускун (тур.) – подопашник

Кусур (тур.) – недостатък

Кърсердар (тур.) – началник на полската стража

Кюлях (прав. кюляф – пер.-тур.) – изигравам, измамвам

Логофет/ин (гр.-рум.) – секретар, писар

Мааджири (прав. мухаджири – тур.) – бежанци, преселници

Мааза (тур.) – склад за търговия на едро

Мараз (ар.-тур.) – болест

Маслаат (прав. маслахат – тур.) – работа, дело

Махзар (ар.-тур.) – донос

Махмузлия (от махмуз – ар.-тур.) – с шпори

Меджеле (от меджмуа – ар.-тур.) – сборник

Мезехорник (от мезеленмек – който се надсмива,

– пер.-тур.) подиграва

Мемлекет тефтерлери (тур.) – сметководни книги

Ментан (прав. минтан – пер.-тур.) – къса горна мъжка дреха с ръкави

Мушия (мошия – рум.) – чифлик

Мушиерски/мошиерски – чифликчийски, богаташки

Мюзихир/ен (от мюзевир – ар.-тур.) – доносчик, измамник

Нофуз (ар.-тур.) – влияние

Окалъци (оканици – тур.) – съдове за пиене

Октроа (фр.) – общински данък на спиртни напитки

Панча (пер.-тур.) – лапа на хищно животно

Пачеджия (тур.) – търговец на овчи крачета, сурови или варени

Пезевенгин (от пезевенк – тур.) – сводник, долен човек

Пендера (прав. пандера – итал.-гр.) – знаме

Пиятка (рум.) – чинийка

Понуда (нар.) – храна, която се носи на родилка или болен

Промах (рус.) – несполука, неулучване

Рамазан (ар.-тур.) – гладуване; 9-и месец от мюсюлманския календар

Съкани се (прав. саканя се – тур.) – притеснявам се, тревожа се

Санджаки-шериф (тур.) – началник на област

Субаш (тур.) – полицейски началник

Султен (от султан – рус.) – перо на шапка (военна) при тържествени церемонии

Съкандисвам (прав. съкълдисвам – притеснявам се – тур.)

Сюрия (от сюрю – тур.) – стадо, група, тълпа

Табия (тур.) – укрепление

Таватур (ар.-тур.) – клюка, мълва, глъчка

Тай, тайче (тур.) – кон, жребче

Тараф (ар.-тур.) – привърженик

Темане (тур.) – поклон

Тербие (ар.-тур.) – възпитание

Тескере (ар.-тур.) – пътен лист, паспорт

Тешекюр (тур.) – благодаря

Тичé (рус.) – отнася се до

Тютюва (диал.) – жица на лък, тетива

Уйгун (тур.) – податлив, сговорен; в разговорна реч – работата ми се харесва

Уйдисвам (тур.) – натъкмявам, скроявам

Уйдурдисат (от уйдурма – тур.) – да нагласят нещо

Файда (ар.-тур.) – полза, лихва

Ферджа (ар.-тур.) – наметало

Фетва (ар.-тур.) – заклинание

Хава (тур., остаряло) – мелодия

Хавадиш (ар.-тур., остаряло) – вестник

Халянци (от халаик – тур.) – прислужник/ци

Хамен (прав. хемен – пер.-тур.) – току-речи, близо

Ханзгелик (от ханзър/ин – ар.-тур.) – гаден човек, мръсник

Хати шерифи (ар.-тур.) – султански укази

Холан (тур. – разг.) – израз на леко несъгласие

Харизма (гр., остаряло) – подарък, дар

Харсъзин (прав. хаирсъзин – тур.) – злодей, разбойник

Чакърест (тур.) – сивоок, пъстроок (за биволи)

Челебия (тур.) – господин

Чикмас сокак (от чъкмак – тур.) – излаз; излаз на малка уличка

Читашки (от читак – тур.) – презрително за европейски турчин

Чомага (рум.-тур.) – сопа

Чомагаш – побойник, сопаджия

Чуха (прав. чоха – ар.-тур.) – сукно

Шелема (от шалям се – диал. тур.) – шегувам се

Щраф (нем.) – глоба

Ювзелия (прав. евзалия, остаряло) – който се пали с евза (капсула)

Юшуриц (от юшур – ар.-тур.) – данък в натура, десятък

Янкеседжия (тур.) – крадец, джебчия

Янглъш (прав. янлъш – тур.) – грешка; лъжлив човек

 

Речник на променените имена

 

Балбунар – дн. Кубрат

Гагаля – дн. Николово (заедно с Липник), Разградско

Делиорман – дн. Лудогорие

Ески Джумая – дн. Търговище

Кокарджа – дн. Загорци, Варненско

Липник – дн. Николово (заедно с Гагаля, Разградско)

Орхание – дн. Ботевград

Осман-пазар – дн. Омуртаг

Попкьой – дн. Попово

Пиргос – дн. Пиргово, Русенско

Смил (Турски смил) – дн. Нова Черна, Разградско

Хаджиооглу Пазарджик – дн. Добрич

 


напред горе назад Обратно към: [Превратът][Захари Стоянов][СЛОВОТО]
© 1999-2024, Словото. WEB програмиране - © Пламен Барух